Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku

Projekty UnijneAdministracja

Metryczka projektu

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku realizuje projekt pt.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest  od 02.09.2013 r do 30.06.2014 r.

oraz od 01.09.2014 r do 30.06 2015 r.

 

Do udziału w projekcie zostaną wybrani  uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Gimnazjum - łącznie 131 uczniów.

   Uczestnicy projektu będą uczęszczać na zajęcia dodatkowe w godz. od 14:30 do 16:00. Zajęcia dodatkowe to:

1.      Zajęcia dodatkowe z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

2.      Zajęcia dodatkowe z fizyki z elementami astronomii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

3.      Zajęcia dodatkowe z przyrody z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP

4.      Zajęcia dodatkowe z chemii z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

5.      Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości z wykorzystaniem ICT

6.      Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej z wykorzystaniem ICT - dla ucz. G

7.      Zajęcia dodatkowe z informatyki - dla ucz. SP

8.     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

9.      Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego z wykorzystaniem ICT - dla ucz. SP i G

10.  Zajęcia dodatkowe z języków obcych z wykorzystaniem ICT- dla ucz. SP i G

11.  Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna - dla ucz. SP

12.  Warsztaty antydyskryminacyjne - dla ucz. SP i G

13.  Szkolny Ośrodek Kariery - dla ucz. G

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ 21.10.2013r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a uczestnicy skorzystają z wyżywienia, pomocy dydaktycznych zakupionych do projektu, otrzymają materiały biurowe na zajęcia, a uczniom dojeżdżający jest zapewniony odwóz po zajęciach do miejsc zamieszkania z terenu Gminy.

Rekrutacja do poszczególnych grup odbywać się będzie na podstawie analizy dokumentacji szkolnej, rozmów z rodzicami oraz na podstawie opinii PPP.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez rodzica bądź opiekuna prawnego Beneficjenta deklaracji uczestnictwa.

Zajęcia projektowe prowadzone metodami aktywizującymi odbywać się wg ustalonego planu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty dla uczestników zajęć.

Osobami odpowiedzialnymi za projekt są:

Koordynator - Katarzyna Zielonka - tel. 601 447 210

Asystent koordynatora - Jadwiga Podgórska - tel. 600 366 014

Dodane 08 Nov 2013 przez K.Zielonka
Content Management Powered by CuteNews
© RomanS  do góry 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl