Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku

Projekty UnijneAdministracja

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU

„Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III- ETAP II”

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach  EFS

Dofinansowanie :  97 311,50- ETAP  I

56 721,00- ETAP II

ŁĄCZNIE: 116 772,50zł

  W tym na  zakup pomocy dydaktycznych na kwotę -  

38 031,50- Etap I

14 061,00- Etap II

ŁĄCZNIE:  52 092, 50zł

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w  Zespole Szkół w Nowym Miasteczku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim, a Etapie II rozwijanie zdolności językowych u uczniów klas I-III z j. angielskiego i z j. niemieckiego.   

BENEFICJENCI

Grupą docelową byli ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 20 uczniów ze SP w Borowie Wielkim i 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku. W drugim etapie uczestniczyło etapie 16 uczniów :

- 8 uczniów / 6dz i  2chł / klas III w zajęciach rozwijających zdolności z języka niemieckiego

- 16 uczniów / 7dz i 9chł / klas I a i b w zajęciach rozwijających zdolności z języka niemieckiego

Łącznie wzięło udział 152 uczniów.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROWADZIŁA MGR KLAUDIA OLEJARZ

     Zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego prowadzone były w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla grupy 8 osobowej /6dz i 2 chł/. W zajęciach uczestniczyły dzieci z klas 3 SP, które wcześniej nie uczyły się tego języka. Czas przeznaczony na zajęcia był  zawsze efektywnie wykorzystany.

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w różnych formach pracy, stosowanych  pod czas zajęć. Tematyka dostosowana była do wieku, możliwości jak  i zainteresowań dzieci. Podczas projektu wykorzystywano zakupione na ten cel pomoce dydaktyczne, w tym  sprzęt  multimedialny i gry edukacyjne.

Na bieżąco nauczyciel prowadzący obserwował  zaangażowanie, pracę i postępy uczniów podczas zajęć. Systematycznie prowadził także   rozmowy, zarówno z wychowawcami, jak i rodzicami dotyczące pracy i frekwencji dzieci.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSIEGO - PROWADZIŁA mgr LIDIA HARCIAREK

Na zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 16 uczniów z klasy I a i  I b /7dz i 9chł/.

Łącznie zrealizowano 60 godzin lekcyjnych po 30 w każdej grupie. Frekwencja wyniosła 100%.

Głównymi założeniami zajęć było zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego, zapewnienie przyjaznych warunków nauki, rozwijanie  w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji do innych kultur.

Na początek i koniec zajęć były przeprowadzone diagnozy sprawdzające językowe umiejętności uczniów. Na początek nauki uczniom udało się rozwiązać test w 57%, na koniec natomiast w 88%.

Tematyka programu obejmowała zagadnienia bliskie uczniom, dotyczące ważniejszych świąt, otaczającego ich świata, odzwierciedlające zainteresowania dzieci. Na zajęciach były wprowadzane i kształtowane sprawności językowe, ze szczególną uwagą skierowane na sprawność mówienia i słuchania. Uczniowie słuchając prostych poleceń nauczyciela, właściwie reagowali na nie oraz prawidłowo rozumieli historyjki, wspierane obrazkami. Na zajęciach uczniowie nauczyli się odpowiadać na krótkie pytania nauczyciela, nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu, krótko opowiadać o sobie i swojej rodzinie,  recytować rymowanki, śpiewać piosenki, składać urodzinowe i świąteczne życzenia.

Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, takich jak gry językowe, puzzle, piłki, klocki, plansze, słowniczki,  karty obrazkowe i wyrazowe, maty edukacyjne. Dzieci poprzez zabawę mogły się uczyć nowych słówek, układać krótkie zdania. Uczniowie często korzystali z odtwarzacza CD, słuchając historyjek, ucząc się rymowanek i piosenek.

Zajęcia często były prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjnych takich jak laptopy oraz tablety. Uczniowie pracując z programem: My First English Words oraz My English Words and Phrases w aktywny sposób mogli rozwijać swoje zdolności i umiejętności językowe.

Zajęcia projektowe przyczyniły się do poprawy jakości przyswajania wiedzy, dzięki wykorzystaniu dodatkowych pomocy dydaktycznych rozwinęły zdolności uczniów, głównie zdolności językowych, rozbudziły  wiarę we własne siły. Dziękujemy za pomoc wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego projektu.

 

Koordynator

Katarzyna Zielonka

 

Dodane 12 Sep 2014 przez Beata Garbacz
Content Management Powered by CuteNews
© RomanS  do góry 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl